Sun Cu – Umetnost vojne – Ars Martialis – I. Strateške ocene

| |

Mojster Sun

Vojaška dejavnost je pomembna za državo. Ker gre za območje smrti in življenja (za Tao uničenja ali Tao preživetja), je preučevanje vojaške dejavnosti nujno.

Povzetek razlage (Du Mu, Jia Lin, Li Quan in Mei Yaochen)

Vojaška dejavnost napoveduje zlo. Pomembna je le zato, ker gre za vprašanje življenja in smrti ter zaradi nevarnosti, da bi k njej pristopili preveč površno. Preživetje ali izumrtje naroda in države sta odvisna od poteka bitke. Zato moramo vojaško dejavnost skrbno preučiti.

Tvoje življenje ali smrt sta odvisna od konfiguracije bojišča. “Območje” označuje lokacijo oziroma prizorišče hude bitke. Če si pridobiš prednost, živiš, če jo izgubiš, umreš. Zato vojaški dejavnosti rečemo “območje smrti in življenja”.

“Pot” pomeni take prilagoditve položaju, s katerim zmagamo. Če to pot odkriješ, boš preživel, če jo izgubiš, boš izginil. Zato Sun Cu pravi, da moramo to pot brezpogojno raziskati. Davni dokument pravi: »Obstaja pot preživetja, ki ti pomaga in te krepi. Obstaja pot uničenja, ki te potisne v pozabo.«

Mojster Sun

Presodi položaj glede na pet strateških dejavnikov in te presoje uporabi za primerjavo. Tako odkriješ prevladujoče razmere. Pet strateških dejavnikov je:

 1. ocena poti
 2. ocena vremena
 3. ocena zemljišča
 4. ocena vodstva
 5. ocena discipline

Povzetek razlage (Cao Cao, Du Mu, Wang Xi in Zhang Yu)

Oceno naslonimo na preučitev različnih strateških dejavnikov: pot, vreme, obliko zemljišča, razdaljo, okolje, relativno nevarnost, vodstvo, modrost poveljnikov oz. častnikov, moč nasprotnika, število čet in disciplino ter sistem nagrajevanja in kaznovanja obeh strani.

Mojster Guan in general Cao Cao sta dejala, da moramo te ocene opraviti doma v štabu, še preden pošljemo čete na tuje. Ocene pri vojnih operacijah so prve v vrsti opravil. Ob neposrednem soočenju obeh vojsk pa vodstvo v skladu z opravljenimi presojami izpelje ustrezne prilagoditve.

Najprej pretehtajte sebe in svojega nasprotnika. Potem presodite, kdo je močnejši. Šele zatem lahko sklepate, kdo bo verjetno prevladal. Temelj Poti vojaških operacij je harmonija med ljudmi. Primerno vreme in prednostni položaj (preglej značilnosti terena) prav tako pomagata. Kadar so podani ti trije dejavniki, nastopi čas, ko se moraš posvetovati o vpoklicu svoje vojske. Vojaški vpoklic zahteva sposobno poveljstvo. Če je vodstvo dobro, bo dobra tudi disciplina.

Disciplina pomeni, da so predpisi strogi in razumljivi. Razlog, da sta vodstvo in disciplina poslednja na seznamu petih dejavnikov, je ta, da moraš pred slehernim vpoklicem, ko nameravaš napasti tiste, ki so ti škodovali, najprej preučiti vprašanje, če te tvoji lastni ljudje cenijo in ti zaupajo. Ko si izpeljal te ocene, določi vodjo celotnega pohoda. Ko je vojska že na pohodu, vse ukaze daje general.

Mojster Sun

“Pot” pomeni pripraviti ljudi, da si bodo s poveljstvom delili skupni cilj, v nevarnosti pa se bodo skupaj neustrašno bojevali na življenje in smrt.

Povzetek razlage (Cao Cao, Du Mu, Jia Lin in Zhang Yu)

Če vojake obravnavamo dobrohotno, preudarno in pravično, bodo enotnega mišljenja in bodo radi služili. Ji Čing pravi: »Radostni ob težavah bodo ljudje pozabili na svojo smrt.« Ko je v davnih časih slavni predsednik države vprašal političnega filozofa o vojaških zadevah, mu je ta odgovoril: »Edinole človečno in pravično vladanje je pravilno vladanje. Pri pravilnem vladanju se ljudje počutijo tesno povezane z vodstvom in jim zanj ni težko umreti.«

Če so voditelji človečni in pravični, če delijo z ljudstvom dobro in zlo, so čete zveste in se bodo samodejno enačile z interesi vodstva. To pomeni, da bomo vojsko vodili z navodili in odredbami. “Nezaupanje” pomeni nevarnost.

Mojster Sun

Vreme pomeni letne čase.

Povzetek razlage (Cao Cao, Wang Xi in Zhang Yu)

Zaradi skrbi za moštvo pravila starodavne države niso dovoljevala opravljanje vojaških operacij pozimi in poleti. V davnih časih so v boju s Huni zaradi mraza številni vojaki izgubili prste, v boju z južnim plemenom pa je številne vojake pobrala kuga. Oboje je bilo posledica tega, da so vojaške operacije opravljali pozimi ali poleti. To pravi tudi rek Fana Lija: »Ob neprimernem času se ne podajaj na tuje ozemlje!«

Mojster Sun

Zemljišče moramo presoditi glede na razdaljo, težavnostno stopnjo potovanja, razsežnost in varnost.

Povzetek razlage (Zhang Yu)

Pri sleherni vojaški operaciji moramo najprej poznati zemljepisno lego zemljišča. Če poznaš razdaljo, ki jo moraš prepotovati, lahko načrtuješ, ali boš šel tja naravnost ali po ovinkih. Če poznaš stopnjo težavnosti potovanja, lahko presodiš prednosti pehote in konjenice. Ko poznaš razsežnost ozemlja, lahko določiš, koliko čet potrebuješ. Ko poznaš relativno varnost zemljišča, se lahko odločiš, ali boste boj sprejeli ali pa se boste razkropili.

Mojster Sun

Vodenje vključuje vrline razuma, zaupanja, človečnosti, poguma in odločnosti. Vsak general je slišal za teh pet dejavnikov. Zmagajo tisti, ki jih poznajo, izgubijo pa tisti, ki jih ne poznajo. “Disciplina” pomeni organizacijo, izvajanje ukazov in logistiko.

Povzetek razlage (Cao Cao, Du Mu, Jia Lin, Mei Yaochen in Zhang Yu)

Pot starih kraljev je upoštevala predvsem človečnost, bojni veščaki pa so prednost dajali znanju. Znanje namreč vključuje zmožnost načrtovanja in prepoznavanja trenutka za izvedbo učinkovitih sprememb. “Zaupanje” pomeni, da ljudje poznajo kazni in nagrade. “Človečnost” pomeni ljubezen in sočutje do ljudi in zavedanje njihovih potreb. “Pogum” pomeni, da znamo izkoristiti priložnost in si brez oklevanja zagotovimo zmago. “Odločnost” pomeni z doslednim kaznovanjem vzpostaviti disciplino med vsemi čini.

“Organizacija” pomeni, da moraš čete grupirati na urejen način. “Izvajanje ukazov” (subordinacija) pomeni, da moraš imeti častnike, ki čete držijo skupaj in jih vodijo. “Logistika” pomeni nadzor nad zalogami.

Izključno zanašanje na znanje vodi v upornost. Izključno upoštevanje človečnosti vodi v šibkost. Pretirano zaupanje vodi v norost. Odvisnost od poguma vodi k nasilju. Pretirana odločnost poveljstva vodi v okrutnost. Vojaški poveljnik (general) je lahko le tisti, ki poseduje vseh teh pet vrlin. Vsaka od teh vrlin ima ustrezno nalogo. Zmagali bodo le tisti, ki globoko razumejo načela prilagajanja in zastoja.

Mojster Sun

Zatorej ti bo uporaba zgornjih petih primerjalnih ocen pomagala odkriti dejansko stanje. Odgovoriti si moraš na nekaj vprašanj.

 1. Katero politično vodstvo je harmonično s Taojem?
 2. Čigav general je sposobnejši?
 3. Kdo ima boljše podnebje in zemljišče?
 4. Čigava disciplina je učinkovitejša?
 5. Čigave čete so močnejše?
 6. Čigavi častniki in vojaki so bolje izurjeni?
 7. Čigav sistem nagrajevanja in kaznovanja je jasnejši?

Tako lahko predvidiš, kdo bo zmagal.

Povzetek razlage (Cao Cao, Du Mu, Du You, Ho Yanxi, Li Quan, Mei Yaochen Wang Xi in Zhang Yu)

“Tao” pomeni odliko. Najprej moraš primerjati politična vodstva vojskujočih narodov glede na to, katero je v harmoniji s Taojem blagosti in dobre vere. Politično vodstvo, ki je v harmoniji s Taojem, ima nedvomno tudi izobraženo in sposobno vojaško vodstvo. Vprašaj se, čigavo politično vodstvo – tvoje ali sovražnikovo – je zmožno zavrniti prilizovalce in pritegniti modrece oz. je sposobno, da si pridobi srca svojega naroda. Vprašaj se tudi, katera stran ima človečno vlado, katera pa okrutno. Stara klasična listina pravi: »Kdor z mano lepo ravna, je moj vodja, kdor pa je z menoj okruten, je moj sovražnik.«

Nato presodi vojaški vodstvo – katero je izobraženo in ima zaupanje, človečnost, pogum ter odločnost. Presodi, čigav ukazi so učinkovitejši in čigavi podrejeni si drznejo ne ubogati jih. Ugotovi, kdo je zmožen postaviti razumljive zakone in dajati izvedljive ukaze, da mu ljudje prisluhnejo in ga ubogajo. Močni ste, kadar so vaši nadrejeni s podrejenimi v sozvočju, v bitki pa enako pogumni. Potem presodi, katera od strani ima prednosti okolja.

Postavi zakone, ki se jih ne sme kršiti, in nikar ne oklevaj kaznovati slehrnega kršitelja. Po vzpostavitvi zakonov in pravil moraš prav vse čine – visoke in nizke – obravnavati enako. Pred zakonom naj bodo vsi enaki. Nagrade ne smejo biti pretirane, kazni pa ne poljubne.

Poizvedi, čigava oborožitev je učinkovitejša in čigave čete so skrbneje izbrane in bolje izurjene. Kot pravijo: »Če se vojaki ne urijo vsakodnevno, bodo na bojišču plašni in omahljivi. Če se generali ne urijo vsakodnevno, se na frontni liniji ne bodo znali prilagoditi.«

Ugotovi, čigav sistem nagrajevanja dobrih in kaznovanja slabih je jasneje določen. Kakor je bilo rečeno: »Razkošne nagrade vodijo v stroške, zaradi katerih nihče ne bo izkazoval hvaležnosti. Zaradi prestrogih kazni bo prišlo do klanja, ki ne bo povzročilo strahu.« Če ljudje zaslužijo nagrado, jo morajo brezpogojno dobiti, četudi jih sicer zaničuješ. Če ljudje zaslužijo kazen, tega ne smeš oprostiti, čeprav so ti blizu.

S presojo teh sedmih dejavnikov lahko predvidiš, kdo bo zmagovalec in kdo poraženec. Če uspeš odkriti dejanske razmere, potem poznaš zmagovalca.

Mojster Sun

Pretehtaj prednosti, ki jih prinaša nasvet in v skladu z oceno razmesti svoje sile tako, da boš lahko izpeljal posebne taktične manevre. Strateško razmesti sile. To razvrstitev utemelji na svojih prednostih. Vojaška operacija vključuje ukano. Čeprav si zmožen, poskrbi, da boš videti nezmožen. Čeprav si učinkovit, poskrbi, da boš videti neučinkovit.

Povzetek razlage (Cao Cao, Du Mu, Du You, Li Quan, Mei Yaochen, Wang Xi in Zhang Yu)

Razmestitev je odvisna od strategije. Strategijo določa razvoj dogodkov. Vojaška operacija nima ustaljene oblike. Razvija se z ukano. Brez ukane ne moreš uresničiti svoje strategije, brez strategije ne moreš nadzirati svojega nasprotnika. Smisel ukane je, da sovražniku vsilimo svojo zmago. Vodenje skupine pa zahteva resnicoljubnost.

Nek general se je uprl dinastiji Han in s svojimi silami prestopil k Hunom. Cesar je na oglede razposlal deset izvidnikov. Vsi so se vrnili z nasvetom, da bi sovražnika lahko učinkovito napadli. Nato je cesar poslal še Lou Jinga, ki pa je po vrnitvi svetoval prav nasprotno, da namreč Hunov ni mogoče učinkovito napasti. Ko ga je cesar vprašal za vzroke njegovega mnenja, je Lou Jing odvrnil: »Kadar sta dve državi sprti, morata prikrivati svojo moč. Kamorkoli sem prišel, sem videl le nemočne in ostarele. Nedvomno so “sposobni, vendar so le navidezno šibki”. Zato napad odsvetujem.« Cesar se je razsrdil. Lou Jinga je kaznoval in osebno vodil veliko enoto. Huni so jih zaustavili in za teden dni odrezali od zalog. To pomeni “vojska, ki je navidezno šibka”.

Gre za zvijačno prikrivanje stanja. Nasprotniku ne smeš dopustiti, da bi spoznal tvoje stanje, kajti takšno znanje bi mu omogočilo odkriti pravilno potezo. Primer zvijačnega prikrivanja stanja je prej omenjena poteza Hunov, ko so poskrbeli, da so Hanovi izvidniki videli le nemočne in stare.

Ponovimo poudarimo, da kadar si dejansko zmožen in učinkovit, ustvari videz nezmožnosti in neučinkovitosti. Tako se sovražnik ne bo pripravil. Če si močan, dajaj vtis nemoči. Če si pogumen, se pretvarjaj, da si strahopeten. Če si urejen, se pretvarjaj, da si kaotičen. Če si poln, se pretvarjaj, da si prazen. Če si bister, hlini neumnost. Ko vas je veliko, naj nasprotnik verjame, da vas je le nekaj. Ko v bitki napreduješ, dajaj vtis, da se umikaš. Ko se hitro giblješ, dajaj vtis, kot da si počasen. Ko zavzemaš, poskrbi, da bo videti, da se umikaš. Ko si na enem mestu, poskrbi, da se bo zdelo, da si nekje drugje. Kadar se ti bo začelo muditi, naj nasprotnik misli, da počivaš.

Mojster Sun

Kadar se nameniš napasti sovražnika v bližini, poskrbi, da bo videti, kot da se odpravljaš na zelo dolgo pot. Kadar odhajaš v napad na zelo oddaljenega sovražnika, poskrbi, da bo mislil, da se odpravljaš nekam v bližino. Pritegni jih z obetom dobička, premagaj jih tako, da jih zmedeš.

Povzetek razlage (Du Mu, Jia Lan, Li Quan, Mei Yaochen in Zhang Yu)

Ko sta se državi Wu in Yue medsebojno vojskovali, je Wu osvobodila tri tisoč zapornikov, da bi se zdelo, kot da so v državi neredi, s čimer bi zavedla Yue. Nekateri zločinci so pobegnili, drugi so se predali. Najprej se je vojska Yueja morala bojevati s temi zločinci. Potem jo je vojska Wuja premagala.

Nasprotnikom prepreči, da bi se nate pripravili. Če so pogoltni, jih zavedi z dobrinami. Pošlji izkušene provokatorje, da jih zmedejo z ukano. Nakaži jim možnost pridobitve manjše prednosti, da bi jih zvabil v napredovanje. Nato počakaj na zmedo in jih potolči.

Mojster Sun

Kadar so razviti, bodi pripravljen. Kadar so močni, se jim izogibaj.

Povzetek razlage (Chen Hao, Du Mu, Du You, Ho Yanxi, Jia Lin in Zhang Yu)

Če je sovražnikova vlada razvita, se je moraš varovati. “Razvita vlada” pomeni, da med vladarji in vladami vlada vzajemna ljubezen, da je njihov sistem nagrajevanja in kaznovanja vreden zaupanja in razumljiv ter da je vojska dobro izurjena.

Ne čakaj na spopad, da začneš s pripravami. Če sovražnik ne izziva in je popoln ter razvit, se pazljivo pripravi. Razvij se še sam, da boš pripravljen. Kadar je sovražnikova vojska močna, se je začasno raje izogibaj. Čakaj, da oslabi, in preži na vrzel za napad. Če pri sovražniku vidiš le uspešnost in nobene vrzeli, moraš utrditi svojo moč, da boš pripravljen.

Kadar nemočen nadzira močnega, je logično nujno pričakovati spremembo. Kadar so sovražnikova skladišča polna, vojaki pa vrhunsko izurjeni, se umakni. Počakaj na trenutek, da se sprostijo. Oprezaj za slehernimi spremembami in odgovarjaj nanje.

Klasik pravi: »Med bojem z njimi izveš, česa imajo dovolj in česa jim manjka.« “Imeti dovolj” pomeni, da si razvit, “manko” pomeni imeti vrzeli. Ko je tekmečeva vojaška sila razvita, jo moraš obravnavati, kakor da je nepremagljiva in je nikar ne napadaj lahkomiselno. Kakor pravi vojaški priročnik: »Vsakič, ko uzreš vrzel, napreduj. Če vidiš moč, se ustavi.«

Mojster Sun

Da bi jih zmedel, jih razsrdi.

Povzetek razlage (Cao Cao, Du Mu, Li Quan, Mei Yaochen in Zhang Yu)

Počakaj, da se sprostijo in se polenijo. Če se nasprotnikovo vodstvo rado razjezi, se njegova strategija hitro zmede, saj je neuravnotežene narave. Če se nasprotnikovo vojaško vodstvo hvalisa, ga razburi in razjezi. Tako bodo postali nestrpni in bodo zanemarili svojo prvotno strategijo. Če so nasprotniki vzkipljivi, jih izzovi, da bodo zaradi razburjenja nepazljivo sprejeli bitko. Če so nasilni in vzkipljivi, jih s psovkami razjezi in oslabi njihovo moralo. Potem bodo napredovali brezskrbno, brez vnaprej pripravljenega načrta.

Mojster Sun

Da bi jih naredili ohole, se delaj ponižnega.

Povzetek razlage (Du You, Li Quan, Mei Yaochen in Wang Xi)

Če te zasujejo z dragocenimi darili in priliznjeno govorijo, imajo prav gotovo kake namere. Ko so razburjeni in se pripravljajo vleči potezo, se moraš pretvarjati, da si prestrašen. S tem jim dvigneš razpoloženje. Počakaj, da oslabijo, pregrupiraj se in napadi. Da bi postali oholi, hlini podrejenost in šibkost. Poskrbi, da boš videti skromen in nemočen. Postali bodo objestni. Prenehalo jih bo skrbeti zaradi tebe. Kakor hitro pa se sprostijo, jih napadi.

Mojster Sun

Utrudi jih z begom.

Povzetek razlage (Cao Cao, Wang Xi in Zhang Yu)

Izčrpaj jih s svojo naglico. To pomeni številne napade. Če pridejo ven, pojdi domov. Ko gredo domov, pojdi ven. Kadar okrepijo levo krilo, se napoti k desnemu krilu. Kadar okrepijo desno krilo, se napoti k levemu. Na ta način jih boš utrudil. Tako boš nasprotnike izčrpal, svojo moč pa ohranil neokrnjeno.

Mojster Sun

Med njimi povzroči razkol.

Povzetek razlage (Cao Cao, Chen Hao, Du Mu, Li Quan in Zhang Yu)

Pošlji mednje provokatorje, da zanetijo upore. Prekliči pogodbe, ki jih imaš z nasprotniki in povzroči razkol med sovražnim vodstvom in njegovimi ministri. Potem napadi. Kadar med sovražnikovim vodstvom in podaniki vladajo dobri odnosi, moraš razkol doseči s podkupovanjem. Če so nasprotniki lakomni, bodi ti radodaren. Če so okrutni, bodi blag. Tako boš med njihovim vodstvom in podaniki zasejal sum ter med njimi sprožil razkol.

Nasprotnike zmami z obetom dobička. Pošlji mednje provokatorje. Naj se tvoji govorniki s priliznjenim govorjenjem prikupijo njihovim voditeljem in podanikom. Tako boš razcepil njihovo organizacijo in moč. Sproži spor med nasprotnikovim vodstvom in podaniki, ali pa spor med nasprotnikovim vodstvom in njihovimi zavezniki. Najprej sproži razkol, nato pa jih vzemi na muho.

Mojster Sun

Napadi, ko so nepripravljeni, udari tja, kjer te ne pričakujejo.

Povzetek razlage (Cao Cao in Mei Yaochen)

Napadi, ko popustijo. Udari tja, kjer se pojavi vrzel. Napadaj njihove vrzeli, napadaj, kadar so nepozorni. Nikar ne dopusti nasprotnikom, da bi utegnili razmisliti o svojih pripravah. Zato pravijo, da je v vojaških operacijah najbolj učinkovita prikritost sestave. Nek velik bojevnik-voditelj je dejal: »Najbolj učinkovit premik je tisti, ki ga nasprotnik ne pričakuje. Najboljši načrt je tisti, ki je še neznan.«

Mojster Sun

Svojega vojaškega razporeda in postopka ne smeš vnaprej razkriti.

Povzetek razlage (Cao Cao, Du Mu, Li Quan in Mei Yaochen)

“Razkriti” pomeni izdati. Kakor voda, tudi vojska nima stalne oblike. Ob soočenju s sovražnikom se prilagodi in mu nikar ne dovoli vnaprej spoznati načrtov. Zato umsko presojaj nasprotnika, pred očmi pa imej položaj.

Prav gotovo boš zmagal, če jih napadeš, kadar so nepripravljeni, ker napada ne pričakujejo. Ohraniti skrivnost in je ne razkriti, to je bistvo bojnih veščin. Nekaj razkriti pomeni, da smo o tem govorili. To pomeni, da že omenjenih strategij za dosego vojaške zmage prav gotovo ne smemo uporabljati brez ustreznih prilagoditev.

Najprej si oglej sovražnikovo sestavo, šele potem uporabi to strategijo. Pred bojem ne moreš napovedati, kaj boš storil s sovražnikom. Ker se ustrezno prilagodiš in pripraviš šele ob soočenju s sovražnikom, ne moreš vnaprej vedeti, kaj boš storil.

Mojster Sun

Kdor ima na svoji strani večino strateških prednosti, lahko na zmago računa še preden gre v boj. Na svoji strani ima najmanj strateških prednosti tisti, ki še preden gre v boj, v štabu računa, da bo v njem prevladala nesposobnost. Zmaga torej tisti, ki ima na svoji strani več strateških prednosti. Toliko bolj to velja za takega, ki na svoji strani nima prav nobene strateške prednosti. S takim razmišljanjem lahko napovem zmagovalca in poraženca v vojni.

Povzetek razlage (Li Quan in Zhang Yu)

Kadar je tvoja strategija globoka in daljnosežna, s svojimi ocenami dosti pridobiš. Z ocenami lahko celo zmagaš še pred dejanskim bojem. Če pa je tvoje strateško razmišljanje površno in kratkovidno, potem s svojimi ocenami ne pridobiš dosti. Tako si premagan že pred bojem. Velika strategija prevlada majhno. Zato poveljnike, ki so brez sleherne strategije, porazijo. Zato tudi pravijo, da zmagoviti bojevniki najprej zmagajo in šele zatem gredo v vojno, poraženi bojevniki pa se gredo najprej vojskovat, potem pa se trudijo, da bi zmagali.

Najprej zasnuj načrte, nato si pripravi še opremo. Zato poglavju o strateških ocenah sledi poglavje o bitki.

Komentiranje je zaključo.